ఆ నలుగురు .. ఒక ‘శకం’ ముగిసింది! అటువంటి శకాన్ని చరిత్ర మళ్ళీ చూస్తుందా?

నందమూరి తారక రామారావు గారు (44 యేళ్ళ కెరీరు – 300 సినిమాలు)అక్కినేని నాగేశ్వర్రావు గారు (72 యేళ్ళ కెరీరు; 255 సినిమాలు)ఉప్పు శోభన్ బాబు గారు (37 యేళ్ళలో 230 సినిమాలు)ఘట్టమనేని కృష్ణ గారు (50 యేళ్ళు; 350 సినిమాలు) నలుగురు కలిసి 200 యేళ్ళకు పైగా యాక్టివ్ క్యుములేటివ్ కెరీరు, 1135 సినిమాలు.. అంటే యావరేజిన యేడాదికి ఆరు సినిమాలు.. అంటే రోజూ రెండు షిఫ్టులు పనిచేస్తే కానీ పూర్తికానంత పని.. వీళ్ళు ఎటెంప్ట్…

Read More

Review of “SRI KRISHNADEVARAYALU VAMSA MOOLALU”– Author Sri Muthevi Ravindranath Garu!!

It is not just coincidental but also shocking that the caste and other family details of an eminent ruler Sri Krishna Deva Raya, who ruled Vijayanagara kingdom circa 500 years ago (1509-1529), are still a topic of discussion and much searched subject matters on internet today. Just Google with the keyword ‘Sri Krishnadevaraya’, you would…

Read More

Sub-sects in Kamma Community – Based on Marriage Rituals, Lifestyle, and Traditions

In the previous article we have explored how Kammas are divided into different sub-sects based on their economic status and financial strength. Let us now analyse how they are divided based on their lifestyle, marriage rituals, and traditions. The British census 1981 mentioned that there are around 9 categories of Kammas that include Pedda Kamma,…

Read More

Historic Proverbs on Kammas – Their significance!!

“”కమ్మవాడి చేతులు కట్టినా నిలవడు” “”కమ్మవారికి భూమి భయపడుతుంది” “”ఎక్కడ నీరు ఉంటుందో అక్కడ కమ్మవారు ఉంటారు” “నీటికి నాట్యం నేర్పినవారు కమ్మవారు” These are some of the proverbs historically being used in the course of Kamma community’s evolution and progression. This article explores the essence behind the emergence of such proverbs and importance of their sustenance over ages. A Proverb,…

Read More

How Kammas correlated their caste identity with regional consciousness?  – Yamada Keiko, Japan – Part 1

Yamada Keiko, a Faculty of Humanities in Ibaraki University, Japan, researched how Kamma community maintained the relationship between caste identity and regional importance in comparison with corresponding castes and documented his observations titled “Politics and representation of caste identity in regional historiography: A case study of Kammas in Andhra”. This article explores the paper of Keiko and…

Read More

About Subhamastu.co

“Every marriage should encourage each one of the couple to draw energy from the nature and encompassing environment to steer them in strengthening and offering significance to each other, as well demonstrating frankness and understanding towards one another”. – www.subhamastu.co Leveraging the advantageof quickly expanding online matrimony industry Subhamastu.co evolved into a perfect endpoint for…

Read More

Books on Kamma’s History

In the course of world’s evolution, history has a very prominent role as studying and understanding it defines the future. However, as the famous author Dan Brown quoted, history is always written by the winners and in the process of evolution the winners are never stagnant and changed with every era. When the winners changed…

Read More

Doctoral thesis on Kammas by Dalel Benbabaali, a French Scholar – A viewpoint!!

On Jan 21st, 2008 eminent newspaper ‘The Hindu’ published an article “French love for Indian soil”, which briefed about a polyglot (one well versed with multiple languages) by name Dalel Benbabaali a national of France and a research scholar in Social Geography and Anthropology. The article mentioned about the project that she was conducting in…

Read More